قتل استاد در حیاط دانشگاه

قتل استاد در حیاط دانشگاه

قتل استاد در حیاط دانشگاه دانشجویی با استفاده از چاقو استاد خود را در محوطه دانشگاه به قتل رساند. استاد دانشگاه جنوب کالیفرنیا در حیاط دانشگاه مورد حمله دانشجویی قرار گرفت و با ضربات چاقو به قتل رسید. بر اساس گزارش...