برای رونق صنایع دستی هنرمندان هشترودی ایجاد بازارچه صنایع دستی در هشترود ضروری است.

برای رونق صنایع دستی هنرمندان هشترودی ایجاد بازارچه صنایع دستی در هشترود ضروری است.

برای رونق صنایع دستی هنرمندان هشترودی ایجاد بازارچه صنایع دستی در هشترود ضروری است. به گزارش هشترود آنلاين؛ حسن مستفید فرماندار هشترود بعد از ظهر امروز در کارگروه صنایع دستی و بررسی مشکلات هنرمندان و تولیدکنندگان...